PL EN

Blog

22 VI 2017 r.

Letnia Cena za Angielski

powiększ

Regulamin Promocji "Letnia Cena"

1. Organizatorem akcji "Letnia cena" jest firma eko-line.pl, właściciel marki engline Business English Solutions zwany dalej Oferentem.

2. Przedmiotem korzyści dla Uczestnika promocji są indywidualne i/lub grupowe intensywne zajęcia z języka angielskiego w siedzibie Firmy w Koszalinie w cenie obniżonej około 40% wobec ceny standardowej podanej na stronie:Oferta

3. Pracujemy w ramach promocji w cyklu miesięcznym - lipiec i sierpień - oferując po 24 godziny lekcyjne zajęć grupowych w każdym w cenie 360 zł od osoby w grupie maksimum 4-osobowej.

4. W ramach tej promocji alternatywnie oferujemy miesięcznie po 12 godzin lekcyjnych zajęć indywidualnych dla danego uczestnika w cenie 360 zł od osoby.

5. Warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty jest polubienie strony engline w serwisie Facebook.

6. Promocja trwa do 31.07.2017 lub do odwołania.

7. Wykorzystanie zajęć w promocji w lipcu nastąpi nie później niż do 31.07.2017. W sierpniu nie później niż do 31.08.2017

8. Oferta jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które nie korzystały wcześniej z usług językowych pod marką engline Business English Solutions, w skrócie engline.

9. Uczestnikami zajęć mogą być dorośli i młodzież powyżej 18 roku życia.

10. Zgłoszenie udziału następuje poprzez formularz kontaktowy: Kontakt

11. Zajęcia w promocji odbędą się w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -15.00 po uzgodnieniu szczegółów z Uczestnikami.

12. Odwołanie zajęć przez Uczestnika wymaga powiadomienia Oferenta mailem lub SMS-em z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem od planowanego terminu zajęć. Przy braku powiadomienia lub z krótszym terminem niż podane powyżej minimum 12 godzin, zajęcia uznajemy się za zrealizowane.

13. Promocje nie sumują się. Promocja "Letnia cena" nie łączy się z innymi ofertami/promocjami, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.

14. W przypadku niemożności zrealizowania całości lub części zajęć w ramach tej promocji z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Uczestnika przed upływem 31.08.2017, Oferent może zrealizować pozostałe brakujące zajęcia po tym terminie wg pełnej stawki z cennika na stronie Oferta po uprzednim uregulowaniu przez Uczestnika należności z tytułu różnicy stawek.

15. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja jej Regulaminu jako integralnego składnika umowy o korzystanie z usług Oferenta.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X