PL EN

Blog

06 IX 2017 r.

minus 50% dla LinkedIn

powiększ

Zastanawiasz się, jak to działa? Jak poprawiasz swój angielski z lektorem online? Teraz masz nową okazję.                         Wyłącznie dla członków LinkedIn specjalny pakiet - 50%.  Pierwsze spotkanie w sieci - bezpłatne.

engline - enjoy your English online.

Regulamin:

1. Organizatorem akcji 50% off dla członków serwisu LinkedIn jest firma eko-line.pl właściciel marki engline Business English Solutions zwany dalej Oferentem.

2. Przedmiotem korzyści dla Uczestnika promocji jest pakiet 3 indywidualnych zajęć z języka angielskiego online w ofercie Premium z obniżką 50% w stosunku do Cennika przy spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków. Pierwsza, 30-minutowa lekcja jest bezpłatna i nie wchodzi w pakiet 3 lekcji w promocji. Szczegóły oferty tu: engline online

3. Warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty jest polubienie postu odnośnie tej promocji w serwisie LinkedIn (LI)

4. Promocja trwa do 11.09.2017 godz.23.59 włącznie lub do wyczerpania miejsc w danym terminie.

5. Uczestnik promocji może wykorzystać dla siebie 3 spotkania trwające po 60 minut każde.

6. Wykorzystanie zajęć w promocji nastąpi nie później niż do 22.09.2017.

7. Oferta jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które nie korzystały wcześniej z usług językowych pod marką engline Business English Solutions, w skrócie engline.pl
8. Zgłoszenie udziału następuje poprzez formularz kontaktowy: Kontakt
9. Zajęcia w promocji odbędą się w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -17.00 po uzgodnieniu szczegółów z Uczestnikami.
10. Odwołanie zajęć przez uczestnika wymaga powiadomienia Oferenta mailem lub SMS-em z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem od planowanego terminu zajęć. Przy braku powiadomienia lub z krótszym terminem niż podane powyżej minimum 12 godzin, zajęcia uznaje się za zrealizowane.
11. Promocje nie sumują się. Promocja ta nie łączy się z innymi ofertami/promocjami, o ile ich regulaminy nie stanowią lub nie będą stanowić inaczej.
12. W przypadku niemożności zrealizowania całości lub części zajęć w ramach promocji z  uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Uczestnika przed upływem 22.09.2017, Oferent może zrealizować pozostałe brakujące zajęcia po tym terminie wg stawki 70 zł za 60 minut po uprzednim uregulowaniu przez Uczestnika należności z tytułu różnicy stawek.
13. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja jej Regulaminu jako integralnego składnika umowy o korzystanie z usług Oferenta.
14. Uczestnictwo w zajęciach w trybie online łączy się z uprzednim zaakceptowaniem Cennik i Regulamin usług online

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X