PL EN

Blog

03 II 2017 r.

Promocja 50% - Happy mornings in February

powiększ

Regulamin oferty "happy mornings" w engline.pl:

1. W ramach oferty uczestnik korzysta z 50% zniżki za cenę zajęć z języka angielskiego realizowanych przez eko-line.pl zwaną dalej Oferentem przy spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków.
2. Oferta jest skierowana do osób fizycznych, które nie korzystały wcześniej z usług językowych pod marką engline Business English Solutions, w skrócie engline.pl
3. Promocja trwa od 03.02.2017 do 10.02.2017 lub do wyczerpania wolnych miejsc. Termin wykorzystania wszystkich zajęć w promocji - nie później niż 31.03.2017
Zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy: Kontakt
4. Promocyjna cena - 50% odnosi się do stawek podanych w Cenniku na stronie: Oferta
5. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest wykup z góry pakietu 5 (słownie: pięciu) godzin zegarowych zajęć stacjonarnych z języka angielskiego lub większej ilości 5-godzinnych pakietów oferowanych pod marką engline.pl do zrealizowania wg Regulaminu tej promocji.
6. Zajęcia z wykupionego przez uczestnika pakietu lub pakietów skończą się w terminie nie później niż 31.03.2017
7. Zajęcia w promocji odbywają się w cyklu minimum 60 minut tygodniowo w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -11.00 w siedzibie Oferenta po uzgodnieniu szczegółów z uczestnikami.
8. Odwołanie zajęć przez uczestnika wymaga powiadomienia lektora mailem lub SMS-em z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem od planowanego terminu zajęć. Przy braku powiadomienia lub z krótszym terminem niż podane powyżej 12 godzin, zajęcia uznaje się za zrealizowane i zaliczone z pakietu.
9. Promocje nie sumują się.
10. W przypadku niemożności zrealizowania całości lub części zajęć z pakietu z przyczyn leżących po stronie uczestnika przed upływem 31.03.2017 Oferent realizuje pozostałe zajęcia z pakietu wg pełnej stawki z Cennika.
11. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja jej Regulaminu jako integralnego składnika umowy o korzystanie z usług Oferenta.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X