PL EN

Blog

29 V 2017 r.

Promocja "6 in June"

powiększ

Chcesz odświeżyć angielski w czerwcu jeszcze przed wakacjami? Potrzebujesz więcej pewności w mówieniu?
Ta intensywna praktyka indywidualnych konwersacji online po angielsku jest dla Ciebie. To solidna porcja 6 godzin w pakiecie, czyli 6 spotkań minimum 3 razy w tygodniu po 60 minut każde - cena 240 zł za pakiet.

Regulamin:

1. Organizatorem akcji "6 in June" jest firma eko-line.pl właściciel marki engline Business English Solutions zwany dalej Oferentem.                                                                                                                                                                         2. Przedmiotem korzyści dla Uczestnika promocji są indywidualne zajęcia z języka angielskiego online w pakiecie w promocyjnej cenie 240 zł za  pakiet 6 godzin przy spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków.                                                          3. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest wykup z góry pakietu 6  (słownie: sześciu) godzin zegarowych zajęć online z języka angielskiego lub większej ilości 6-godzinnych pakietów oferowanych pod marką  engline.pl do zrealizowania wg Regulaminu tej promocji.                                                                                                                                                                       4. Promocja trwa do 30.06 lub do wyczerpania miejsc w danym terminie.                                                                                5.Uczestnik zajęć może wykupić dla siebie dowolną liczbę pakietów.                                                                                         6.Wykorzystanie wszystkich zajęć z zakupionego pakietu lub pakietów odbędzie się jednak nie później niż do 30.06.2017.

7. Oferta jest skierowana do osób fizycznych, które nie korzystały wcześniej z usług językowych pod marką engline Business English Solutions, w skrócie engline.pl
8. Zgłoszenie udziału następuje poprzez formularz kontaktowy: Kontakt
9. Zajęcia w promocji odbywają się w cyklu minimum 2 x 60 minut tygodniowo w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.00 po uzgodnieniu szczegółów z Uczestnikami.
10. Odwołanie zajęć przez uczestnika wymaga powiadomienia Oferenta mailem lub SMS-em z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem od planowanego terminu zajęć. Przy braku powiadomienia lub z krótszym terminem niż podane powyżej minimum 12 godzin, zajęcia uznaje się za zrealizowane i zaliczone z pakietu.
11. Promocje nie sumują się. Promocja "6 in June" nie łączy się z innymi ofertami/promocjami, o ile ich regulaminy nie stanowią lub nie będą stanowić inaczej.
12. W przypadku niemożności zrealizowania całości lub części zajęć z pakietu z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Uczestnika przed upływem 30.06.2017 Oferent może zrealizować pozostałe brakujące zajęcia z pakietu po tym
terminie wg stawki 60 zł za 60 minut po uprzednim uregulowaniu przez Uczestnika należności z tytułu różnicy stawek.
13. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja jej Regulaminu jako integralnego składnika umowy o korzystanie z usług Oferenta.
14. Uczestnictwo w zajęciach w trybie online łączy się z uprzednim zaakceptowaniem Regulaminu oferty engline online

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X