PL EN

Blog

03 XII 2014 r.

Nauczanie dwujęzyczne i zintegrowane CLIL

powiększ

Udział w zorganizowanym przez Centrum Usług Doradczych Euroregionu Pomerania 76. Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców w Szczecinie poświęconym nauczaniu dwujęzycznemu i Content and Language Integrated Learning (CLIL) dostarczył mi kilku refleksji po spotkaniu. W żaden sposób nie będzie to tajemnicą, że głównym czynnikiem utrudniającym rozwój współpracy transgranicznej między Pomorzem Zachodnim, a Meklemburgią - Pomorzem Przednim jest dość znacząca bariera językowa. O niewystarczającej znajomości języka sąsiada z drugiej strony granicy wypowiadali się zarówno reprezentanci polskich i niemieckich władz regionalnych, jak i zaproszeni eksperci z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Biura Koordynacyjnego Saksońskiej Agencji Oświatowej.

Co ciekawe, o ile świadomość podejmowanych działań edukacyjnych poprawiających dwujęzyczność już od poziomu przedszkola do matury w regionie zachodniopomorskim wydaje się dość znaczna wśród uczestników forum, o tyle wiedza o aktywności akademików w tej sferze wyraźnie słabiej jest znana poza ich własnym środowiskiem. Jak wskazała prof. US dr hab. Magdalena Zioło, lokalne szczecińskie uczelnie oferowały i dalej oferują bądź całe tzw. potoki obcojęzyczne na swoich wydziałach lub pojedyncze wykłady/serie zajęć prowadzone przez obcojęzycznych visiting professors, ale - sądząc po dyskusji warsztatowej - świadomość tej oferty wydaje się dość odległa od powszechnej.

Drugą kwestią wartą szczególnego zaznaczenia jest w moim odczuciu pewne niebezpieczeństwo rozmijania się oczekiwań i możliwości ich spełnienia między światem biznesu, a akademią. Całkiem zrozumiałe z punktu widzenia środowiska wydaje się często poruszane w publicznym dyskursie oczekiwanie - ubrane czasem wręcz w postulat - biznesu, aby uczelnie dostarczały nieomal gotowy "produkt" na rynek pracy. Doświadczając trudności w ustaleniu parametrów typu Return on Investment (ROI) z inwestycji szkoleniowej, przedsiębiorcy zwracają mocno uwagę na stronę kosztową kształcenia nowego pracownika już na docelowym stanowisku. Tym niemniej, raczej trudno byłoby oczekiwać, aby kształcenie językowe na poziomie uniwersyteckim przyszłych fachowców było ściśle ograniczone do języka fachowego danej branży. Nie dość bowiem, że zmiany technologiczne skutkują stałą potrzebą modyfikacji języka ich opisującego, to i sama wielokrotna zmiana branż w karierze absolwentów staje się normą.  engline na FB

Przy dość wąskim podejściu edukacja akademicka młodzieży może zgubić - niejako przy okazji - swój składnik formatywny w tradycyjnym etosie uniwersyteckim, niezależnie od rozmaitości opinii na temat bieżącej społecznej rangi i znaczenia tego etosu.

Istnieje zatem potrzeba dalszego uzupełniania przez absolwentów sprofilowanych kwalifikacji przydatnych wybranych przez nich sektorach gospodarki już po studiach. Na przeciw tej potrzebie wychodzi rozwiązanie sprawdzające się nie tylko w warunkach korporacji, ale i co raz częściej małych i średnich przedsiębiorstw.

W praktyce modelu zarządzania przez kompetencje, ale i nie tylko, jest zatem miejsce na trzeciego partnera, oprócz biznesu i akademii, w postaci branży usług szkoleniowych, czego przykładem jest engline Business English Solutions

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X