PL EN

Oferta

Rozwój kompetencji biznesowych

Analiza potrzeb

Skuteczne badanie potrzeb szkoleniowych wymaga dogłębnej analizy informacji z wielu źródeł. Nasze dążenia mają na celu zdobycie informacji o:

 • zakładanych celach szkolenia
 • aktualnym stanie wiedzy uczestników szkoleń od nich samych
 • aktualnych i oczekiwanych przez organizację zachowaniach uczestników po szkoleniu

Pierwszym etapem jest zebranie informacji o oczekiwaniach w trakcie wywiadu szkoleniowego ze stosownym przedstawicielem Państwa organizacji. Ustalamy, jaki dokładnie jest cel szkolenia i co chcą Państwo dzięki niemu osiągnąć.

W oparciu o uzyskane rezultaty przestawiamy Państwu wstępną ofertę szkolenia. Jako kolejny etap analizy potrzeb proponujemy spotkanie z osobami będącymi potencjalnymi uczestnikami. W jego trakcie chcemy dowiedzieć się, jakim aktualnym stanem wiedzy z danego obszaru dysponuje grupa docelowa. Precyzujemy opis wyjściowego stanu wiedzy, czyli "Jak jest".

Ostatnim krokiem na drodze będzie zasięgnięcie informacji o aktualnych, jak i pożądanych zachowaniach - "Jak powinno być" - planowanych uczestników szkolenia w opinii ich bezpośrednich przełożonych. Wierzymy, że menedżerowie z reguły potrafią ocenić, jakim poziomem większości kompetencji znaczących dla danego stanowiska dysponuje pracownik. Podczas rozmów z przełożonymi uczestników ustalamy różnicę pomiędzy rzeczywistym stanem wiedzy i umiejętności przyszłego uczestnika szkolenia, a poziomem docelowym wynikającym z danych zadań i/lub opisu w karcie stanowiska. Na każdym z etapów przewidujemy ścisłą współpracę z Państwa firmowym działem HR.

Metody szkoleniowe

Z założenia nasze szkolenia mają warsztatowy charakter zajęć, tak aby ćwiczenia wnosiły istotną treść do programu. Chcemy stwarzać warunki do bezpiecznego eksperymentowania z nowymi umiejętnościami. Tym samym dajemy uczestnikom czas i przestrzeń na trwałe przyswojenie sobie nowych treści i umiejętności. Wybór określonych metod jest zdeterminowany przez planowany cel i rezultat.

Program szkoleń

Programy szkoleniowe powstają w oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe. Kładziemy nacisk, aby szkolenia miały wymierny efekt w rzeczywistym przyroście wiedzy i umiejętności. W naszym odczuciu szkolenie ma rzeczywiście zwiększyć kompetencje przydatne w pracy.

Raport poszkoleniowy

Na podsumowanie projektu prezentujemy Państwu raport poszkoleniowy. Jego zasadniczą ideą jest zebranie wniosków po przebiegu zajęć uzupełnione o zapis propozycji wzmacniających wdrożenie treści szkolenia w praktyce danej organizacji.

Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • Asertywność w biznesie
 • Budowanie trwałych relacji z klientami
 • Coaching dla menedżerów
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Motywacja i auto-motywacja
 • Przywództwo
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Rozwój kompetencji sprzedażowych
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne
 • Team-building,czyli budowanie zespołu
 • Telefoniczna Obsługa Klienta
 • Train- the- trainers / szkolenie trenerów
 • Zarządzanie w zmianie

W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy kliknąć tutaj: http://engline.pl/kontakt/

Serdecznie zapraszamy!

engline

What can we do for you?

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X